CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DA YING

 

Gồm 3 loại: 
Keo S-20: sử dụng cho đèn MPX-2000, MP-2300, MP-2000M, MPP-1000M
Keo S-8: sử dụng cho đèn Pocket
Keo S-7: sử dụng cho đèn Muscicapa

Tính chất của keo dính:

  • Dẻo:

-        Dễ dàng bắt những con côn trùng nhỏ, những con có kích cỡ nhỏ hơn   1mm.

-        Côn trùng sẽ bị dính bẫy dù chỉ chạm một chân vào miếng keo. Không côn trùng nào bị sẩy nếu như bẫy được đặt ở giai đoạn ban đầu.

  • Dày:

-           Việc bắt côn trùng có thể được lập lại tại cùng một điểm vì keo mềm    được sử dụng (bắt được tới 20000 côn trùng)

  • Cứng vừa phải:

-        Đảm bảo độ dính, dung dịch sẽ không rỉ ra

  • Độ dính cao:

-        Miếng chưa dùng có thể giữ tới 5 năm, miếng đã mở ra rồi vẫn giữ được từ 2 tới 3 năm.

  • Dạng cuộn:

-        Miếng keo cuộn dễ dàng vận chuyển

-        Dùng cả 2 mặt của miếng dán có keo dính cả 2 bề